Политика за поверителност


Обща информация


“МСМ.БГ” отговаря на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), като събира само данните, които са необходими за предоставянето на услугата – доставка на стоки от своя асортимент. Съхраняваните данни се пазят отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:


1. Наименование: “МСМ.БГ” ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ: 206229328
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Витоша, ул. Константин Петканов №22, ап. 1
4. Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 4-8, склад 201
5. E-mail: office@msm.bg
6. Телефон: +359 89 593 6939

Информация относно компетентния орган, осъществяващ надзор:


1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Данни, които “МСМ.БГ” събира за своите клиенти


• Имена;
• Точен адрес за извършване на доставката;
• Електронна поща;
• Телефон за контакт.
Администраторът не събира и не обработва лични данни със следния характер:
• даващи информация относно расов или етнически произход;
• издаващи политически, религиозни или философски убеждения, както и относно членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от Администратора единствено за лицата, за които пряко се отнасят.
Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Цели на събиране, обработване и съхрняване на лична информация на ползвателите на услугите на “МСМ.БГ”
1. За да бъде извършена доставка на продуктите на желания от клиента адрес е необходимо събирането на следната лична информация:
- имена на клиента;
- телефонен номер;
- адрес за доставка.
2. Като опция за регистриране на потребител на онлайн магазина и за осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него се събира следната лична информация:
- данни от профил/и на клиента в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите на клиента в Google, Facebook).

С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа между Администратора и клиента се създава договорно отношение, на основание на което се извършва обработка на лични данни.
Срок на съхранение на личните данни на клиента
1. Съхраняваме личните данни на клиентите за срок не по-дълъг от съществуването на профила им в онлайн магазина или след извършване на поръчката без направена регистрация.
2. След заличаване на клиентския профил или приключване на поръчката, “МСМ.БГ” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на клента или да ги приведе във вид, който не разкрива неговата личност - да ги анонимизира.
Администраторът съхранява лични данни във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните си интереси при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина. Счетоводните документи от своя страна се съхраняват за съответния законоустановен срок.
Администраторът е длъжен да уведоми клинта, ако срокът за съхранение на данните трябва да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение поради легитимни интереси на Администратора.
Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. Той е възможно да надхвърля срока на съществуване на клиентски профил в електронния магазин.
Права на клиентите при събрането, обработването и съхранението на личните им данни
Оттегляне на съгласието за обработване
Ако клиентът не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си за тяхната обработка. За целта трябва да попълни съответната форма в клиентския си профил или да предяви искане в свободен текст.
С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, клиентският акаунт ще стане неактивен. Клиентът ще може единствено да разглежда онлайн магазина и предлаганите продукти и да извърши поръчка без регистрация.
Право на информираност
Клиентът има по всяко време достъп до профила си и личните данни, свързани с него.
Право на коригиране или попълване
Клиентът има възможност да коригира или попълни неточните си или непълни лични данни през своя профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.
Право на изтриване
Клиентът има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свои лични данни,
Администраторът е задължен да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
- клиентът оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и не е налице друго правно основание за обработването;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- клиентът възразява срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни на клиента трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава- членка, което се прилага спрямо Администратора;

При упражняване от страна на клиент на правото да бъде забравен, Администраторът следва да изтрие всички негови лични данни, с изключение на следната информация:
- данни, необходими, за да удостовери, че правото на клиента да бъде забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
- електронна поща, с която е извършена регистрация в онлайн магазина.
За да упражни клиентът правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприеме следните стъпки:
• Да подаде заявка чрез профила си в онлайн магазина или по имейл;
• Да представи уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще му бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в онлайн магазина.
Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Защита на личните данни срещу външна намеса
Личните данни на клиентите, съхранявани от “МСМ.БГ” са криптирани със SSL сертификат.
При изгубена или открадната информация
Клиентът трябва незабавно да уведоми Администратора, ако неговото клиентско име, парола или кредитна/дебитна карта са откраднати, изгубени или се използват против волята му. В този случай Администраторът следва да анулира съответния клиентски профил, за да предотврати злоупотреби.
Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните данни на клиент, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, е длъжен незабавно да го уведоми за нарушението, както и за мерките, които са взети или предстои да бъдат предприети.
В случай на нарушаване на правата Ви за защита на личните данни като клиент на “МСМ.БГ”, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Използване на бисквитки


Сайтът на “МСМ.БГ” използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки сайта msm.bg, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.